Sadhbh Ní Hógáin

Is saineolaí ailtireachta inbhuanaithe é Sadhbh Ní Hógáin, tadalafil a bhfuil an-eolas aici ar chúrsaí fuinnimh is tithíochta.

Bhain Sadhbh céim san Innealtóireacht Struchtúr amach i 2007 ó Ollscoil na Tríonóide, agus tar éis seal oibre san earnáil phríobháideach chaith sí bliain eile in Ionad na Teicneolaíochta Malartaí (Centre for Alternative Technology) sa Bhreatain Bheag, áit ar bhain sí amach céim mháistir san ailtireacht inbhuanaithe. Lena linn sin thóg sí páirt i dtionscadal taighde a rinne trácht ar conas is féidir laghdú a dhéanamh ar an bhfuinneamh agus ar an gcarbón a úsáideann tithe príobháideacha – Zero Carbon Britain ab ainm don tionscadal.

Tá sí ag obair faoi láthair leis na hailtirí EOS Furture Design, agus leis sin is ise an tOifigeach Inbhuanaitheachta (Sustainability Officer) le hInstitiúid na nInnealtóirí Foirgníochta (Institution of Structural Engineers).

Leave a Reply