Imbolc 2016 – Tomás Mac Uidhir

Tomás Mac Uidhir
Tomás Mac Uidhir

Oibríonn Tomás san Institiúid Taighde Comhshaoil (Environmental Research Institute) i gColáiste na hOllscoile Corcaigh. Tá PhD á dhéanamh aige agus tá a chuid taighde bunaithe ar éifeachtacht fuinnimhe i ngach earnáil de gheilleagar na hÉireann. I 2015, troche fuair Tomás céim mháistreachta ag gabháil le fuinneamh inmharthana.

Oibríonn foireann an Institiúid Taighde Comhshaoil ar réimse leathan ábhair éagsúil i dtaobh samhaltú fuinnimh. I mí na Nollag 2015 ghlac UCC páirt sna cruinnithe idirbheartaíochta bPáras i dtaobh COP 21 (Comhdháil na bPáirtithe). Sa chaint fhairsing seo déanann Tomás cíoradh ar thorthaí COP 21 agus tugann sé léargas ar an tábhacht a bhaineann leis na cinntí a rinneadh mar chuid de na cruinnithe sin.

Leave a Reply