Eolaíocht

 • Imbolc@EP2023 – Cathal Seoighe

  Imbolc@EP2023 – Cathal Seoighe

  Rinne Cathal bunchéim sa bhFisic Theoiriciúil agus ansin dochtúireacht i Roinn na Géineolaíochta i gColáiste na Tríonóide. Chaith sé na blianta san Aifric Theas ina dhiaidh sin ag obair mar eolaí agus ag déanamh taighde ar VEID (HIV) i measc ábhair eile agus ag múineadh in ollscoileanna i Cape Town. […]

 • Imbolc@EP2022 – Ruth Nic Aibhne

  Imbolc@EP2022 – Ruth Nic Aibhne

  Is duine le hard-taithí í Ruth i réimse na cumarsáide, agus faoi láthair (2023) tá sí ag obair le Fondúireacht Eolaíochta Éireann. Sa ról sin is Cumarsáidí í do Chiste Náisíunta na nDúshlán (National Challenge Fund), clár €65 milliún atá maoinithe ag an tSaoráid um Athshlánú agus Athléimneacht (Recovery and […]

 • Leo Creedon

  Imbolc 2019 – Leo Creedon

  Matamaiticeoir agus eolaí é Leo Creedon a d’oibrigh ar raon éagsúil fadhbanna teoiriciúla. Bhain sé amach BSc agus MSc sa mhatamaitic ó Choláiste na hOllscoille Corcaigh agus ansin PhD in ailgéabar ó Ollscoil Alberta i gCeanada in 2000. D’oibrigh sé in ollscoileanna i gCeanada agus in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, […]

 • Imbolc 2017 – Ruth Nic Aibhne

  Imbolc 2017 – Ruth Nic Aibhne

  Bhí Ruth Nic Aibhne ag obair mar iriseoir nuair a shocraigh sí staidéar a dhéanamh ar eolaíocht agus ar chumarsáid na heolaíochta. Fuair sí deontas ó Áisínteacht Spáis na hEorpa (ESA) le freastal ar an Ollscoil Spáis Idirnáisiúnta (ISU) in 2010 agus tá dlúthbhaint aici le cúrsaí spáis ó shin […]

 • James Keaveney

  Mistéirí na gCáithníní – James Keaveney ag an Electric Picnic – Imbolc 2015

  Chun na mistéirí is mó sa chruinne a mhíniú, ní mór dúinn na caithníní is lú a bhualadh le chéile ar ardluas. Tá sé d’ádh linn go bhfuil James Keaveney againn chun a chuid oibre a chur os ár gcomhair, mar is fisiceoir é James leis an imbhuailteoir mór hadróin […]

 • Abaigeal Ní Ógáin

  Abaigeal Ní Ógáin

  Mar idirghabhálaí sa Dánlann Eolaíochta (The Science Gallery) i mBaile Átha Cliath téann Abaigeal i dteagmháil leis an bpobal chun an eolaíocht agus an teicneolaíocht a mhíniú agus a phlé. Is é atá sa Dánlann ná áit a mbuaileann eolaíocht, viagra order ealaín, agus an pobal le chéile, chun an […]

 • Annraoi de Paor

  Annraoi de Paor

  Ghnóthaigh Annraoi na céimeanna BE, PhD agus DSc ó Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath, agus MS ó Ollscoil Chalifornia, Berkeley. Caith sé tréimhsí mar léachtóir in Ollscoil Salford, Sasana, agus i UCD, agus ansin bhí se ina Ollamh le hInnealtóireacht Rialúcháin i Salford agus ina Ollamh le hInnealtóireacht Leictreach […]

 • Diarmaid de Búrca

  Diarmaid de Búrca

  Tá iarchéim sa réaltfhisic in NUIG idir lámha ag Diarmaid de Búrca faoi láthair, agus obair á déanamh aige ar cheann de na rudaí is iontaí agus aite sa chruinne – na rabhcháin réaltacha siúd a dtugtar pulsáir orthu.