Litríocht

 • Imbolc@EP2023 – Thaddeus Ó Buachalla

  Imbolc@EP2023 – Thaddeus Ó Buachalla

  Is údar, file agus cumadóir é Thaddeus Ó Buachalla. Bronnadh leabhar Gaeilge na Bliana ar a úrscéal EL ins An Post Irish Book Awards in 2022 chomh maith le duais ón Oireachtas roimhe sin. Tá dochtúireacht aige sa Ghaeilge agus idir shaothar léirmheasa agus shaothar ficseanúil i gcló aige. Is […]

 • Liam Mac Cóil

  Imbolc 2020 – Liam Mac Cóil

  Scríbhneoir agus criticeoir is ea Liam Mac Cóil. Tá sé ina chónaí i Ráth Chairn na Mí. Tá leabhair, ailt, agus aistí scríofa aige faoi chúrsaí litríochta, staire, ceoil, ealaíon agus teilifíse. Tá an an tríú leabhar, agus an leabhar deireanach, i sraith úrscéalta suite in Éirinn agus ar Mhór-Roinn […]

 • Físeán – Dairena Ní Chinnéide ag Imbolc Electric Picnic 2016

  Sa chaint oscailte ionraic seo, tugann Dairena Ní Chinnéide cur síos lom dúinn ar shaol an fhile Ghaeilge. Idir an inspioráid a bhuaileann thú amuigh faoin spéir, agus na foirmeacha atá le líonadh ag scríbhneoir na mionteanga, tá sé go léir anseo!

 • Físeán – Diarmuid de Faoite ag Imbolc 2016 le scéal Chruthú an Domhain

  Deirtear go minic nach bhfuil scéal ceart Chruthú an Domhain ag miotasolaíocht na hÉireann. San athinsint seo de mhiotas theacht Thuatha Dé Danann, tugann Diarmuid an scéal ceart sin dúinn, scéal ina bhfuil an chruthaitheacht féin i lár an aonaigh. Tá clú agus cáil, chomh maith le duaiseanna, bainte amach ag Diarmuid […]

 • Físeán – David Stifter ag Imbolc 2016 ag caint faoi Chronologicon Hibernicum

  Sa chaint seo tugann David Stifter, Ollamh leis an tSean-Ghaeilge i gColáiste Mhaigh Nuad, cur síos dúinn ar thionscadal úrnua atá idir lámha acu san ollscoil – Chronologicon Hibernicum. Is í príomhaidhm an togra ná modheolaíocht maidir le dátú a dhéanamh ar fhorbairtí i dteanga na Sean-Ghaeilge (ca. 6ú – […]

 • Imbolc 2016 – Feena Tóibín

  Imbolc 2016 – Feena Tóibín

  Is beag duine in Éirinn a bhí tionchar chomh mór sin ar ár stair ná Dubhghlas de hÍde. Staraí, scríbhneoir, gníomhaí teanga agus cultúir, agus gan dabht ár gcéad uachtarán leis. Tá Feena Tóibín i mbun dochtúireachta faoi láthair ag déanamh grinnstaidéir ar dhialanna an fhir seo, agus tugann sí caint […]

 • Imbolc 2016 – Ciara Ní Éanacháin

  Imbolc 2016 – Ciara Ní Éanacháin

  Bean óg í Ciara Ní Éanacháin ach is léir cheana féin go bhfuil mórán i ndán di. Bhí suim riamh aici i litríocht agus filíocht agus i mbliana thosaigh sí an oíche filíochta mhíosúil Reic, le go mbeadh oíche ‘spoken word’ Gaeilge i gcathair Bhaile Átha Cliath. Oíche neamhfhoirmeálta atá ann, […]

 • Biddy Jenkinson

  Biddy Jenkinson

  ‘Is fearr cleas maith amháin ná fiche drochchleas’ mar adúirt an cat nuair a criogadh an sionnach seiftiúil. Bíonn Biddy ag gabháilt de scéalta agus de dhánta, de dhrámaí , de líníocht agus is féidir a rá go macánta  agus í gafa le healaín ar bith acu seo gurbh fhearr […]

 • Katie Ní Loingsigh

  Katie Ní Loingsigh

  Daoibh siúd a bhfuil suim agaibh i naisc idir an teicneolaíocht agus an traidisiún, tá féirín mór againn daoibh!  Mac léinn dochtúireachta in Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath is ea Katie Ní Loingsigh, agus tá sé beartaithe aici bunachar nathanna cainte a chruthú as saothar an Athar Peadar Ua […]