Bí linn ag Féile Imbolc 2020!

Tá Imbolc 2020, comhdháil spreagúil na nGael, ar siúl an deireadh seachtaine 14/15 Feabhra 2020, san Ionad Cultúrtha, Baile Bhúirne, Co. Chorcaí. Is tionól aon lá amháin é, a thosnaíonn ag 10:00 r.n. (clárú ó 9:30), agus beidh daoine iontacha ag caint ann, daoine a bhfuil obair agus taighde ceannródaíoch ar bun acu ó gach aon earnáil den saol - gnó, na healaíona, na heolaíochtaí agus eile. In éineacht le lá na comhdhála féin, tá ceolchoirm na féile ar siúl an oíche roimh ré, ag 8:30i.n. san Ionad.

Ar an lá tabharfaidh gach cainteoir cur i láthair, fiche nóiméad ar a mhéad, ar an obair atá ar siúl acu - tugann sé sin deis dúinn réimse leathan d'ábhair a bhlaiseadh, chomh maith le cuid mhaith díospóireachta ina diaidh! Seans iontach a bheidh ann bualadh le daoine spreagúla spéisiúla, go hiomlán trí mhéan na Gaeilge. Tá cainteanna na mblianta seo thart ar fáil saor in aisce ar an suíomh seo chomh maith.

Beidh fáilte agus fiche roimh gach éinne ag Imbolc - tá ticéad ar fáil ar an suíomh seo nó ar an láthair. Má tá eolas breise uait is féidir féachaint ar an suíomh sin nó dul i dteagmháil linn féin ag (085) 1447789. Beidh ainmneacha na n-aíonna á bhfógairt ar an suíomh seo.

Físeáin agus scéalta le déanaí

 • Daithí de Buitléir

  Imbolc 2020 – Daithí de Buitléir

  Tá taithí leathan ag Daithí i réimse na nualaíochta le hiliomad gnó & tógra curtha ar bun aige. Faoi láthair is Príomhoifigeach Margaíochta é le ParkOffice, bogearra a réitíonn fadhanna paircéala do chomhlachtaí. Tá ParkOffice ar cheann do na gnólachtaí teic is mó fáis in Éirinn faoi láthair. In 2010 […]

 • Aoife Granville

  Imbolc 2020 – Aoife Granville

  Tá clú agus cáil bainte amach ag Aoife Granville cheana féin i saol an cheoil in Éirinn agus níos faide i gcéin, agus fuair a cuid ceirníní Sráid Eoin Shuffle agus Sáimhín Só ard-mholadh ó léirmheastóirí. Ach le déanaí tá sí tar éis dúshlán nua a chur os a comhair […]

 • Imbolc 2020 – Aengus Mac an Rí

  Imbolc 2020 – Aengus Mac an Rí

  Ceannaire cruthaitheach agus tráchtála is ea Aengus, le breis is cúig bliana déag taithí aige ag obair ar “Earraí Tomhaltóra a dhíolann go Tapa (FMCG)” Bíonn sé ag obair go hidirnáisiúnta agus go háitiúil le comhlachtaí ar nós Coca-Cola, Diageo, L’Oréal agus Bacardi-Martini. Bhuaigh feachtas margaíochta agus tráchtála dá chuid […]

 • Simon Ó Cróinín

  Imbolc 2020 – Simon Ó Cróinín

  Is traisisiún ársa in Éirinn é traidisiún na beachtaireachta, agus is fear é Simon Ó Cróinín a bhfuil scéal aige le hinsint ina leith. Le déanaí seoladh leabhar dá chuid faoi thriúr fear agus a gcuid iarrachtaí bonn a chur faoin mbeachaireacht ar bhánta na Mí. Eolas cuimsitheach atá ag […]

 • Liam Mac Cóil

  Imbolc 2020 – Liam Mac Cóil

  Scríbhneoir agus criticeoir is ea Liam Mac Cóil. Tá sé ina chónaí i Ráth Chairn na Mí. Tá leabhair, ailt, agus aistí scríofa aige faoi chúrsaí litríochta, staire, ceoil, ealaíon agus teilifíse. Tá an an tríú leabhar, agus an leabhar deireanach, i sraith úrscéalta suite in Éirinn agus ar Mhór-Roinn […]

 • Ian Malcolm

  Imbolc 2019 – Ian Malcolm

  Is as an Lorgain, Co. Ard Mhacha do Ian Malcolm, agus caith sé mórán blianta leis an iriseoireacht sula ndeachaigh sé ar ais ar oideachas lánaimseartha mar mhac léinn fásta ag Ollscoil na Banríona, Béal Feirste in 2000. Shíolraigh an cinneadh sin as an tsuim fad-shaoil a bhí aige i […]

 • Diarmuid Lyng

  Imbolc 2020 – Diarmuid Lyng

  Is de bharr an clár teilifíse “Gizzy: The Geansaí” a fuair Diarmuid Lyng aitheantas den chéad uair mar dhuine le meas mór aige ar an teanga agus ar an timpeallacht. Sa chlár, mhínigh sé conas a d’iompaigh gráin go grá tar éis cúrsa tumoideachais i nGaeltacht Chorca Dhuibhne agus é […]

 • Garry Bannister

  Imbolc 2020 – Garry Bannister

  Rugadh Garry Bannister i Sligeach sa bhliain 1953 agus tá sé ina Bhúdaíoch le breis agus 35 de bllianta ach ní Budaíoch coitianta é i aon chor. Cé go gcleachtann sé an Búdachas Nichiren inniu, tá a lán cleachtaí eile triallta agus blasta ag an údar seo. Dealraíonn an creideamh […]

 • Imbolc 2019 – Teresa Lynn

  Is Comhalta Taighde í an Dr. Teresa Lynn san Ionad ADAPT, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá spéis ar leith ag Teresa i bhforbairt acmhainní teanga a thugann tacaíocht do theicneolaíocht na Gaeilge agus úsáid na Gaeilge ar líne san áireamh. Tá an tionscadal GaelTech faoi stiúir Teresa faoi láthair, […]