Eolaíocht

  • Leo Creedon

    Imbolc 2019 – Leo Creedon

    Matamaiticeoir agus eolaí é Leo Creedon a d’oibrigh ar raon éagsúil fadhbanna teoiriciúla. Bhain sé amach BSc agus MSc sa mhatamaitic ó Choláiste na hOllscoille Corcaigh agus ansin PhD in ailgéabar ó Ollscoil Alberta i gCeanada in 2000. D’oibrigh sé in ollscoileanna i gCeanada agus in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, […]

  • Imbolc 2017 – Ruth Nic Aibhne

    Imbolc 2017 – Ruth Nic Aibhne

    Bhí Ruth Nic Aibhne ag obair mar iriseoir nuair a shocraigh sí staidéar a dhéanamh ar eolaíocht agus ar chumarsáid na heolaíochta. Fuair sí deontas ó Áisínteacht Spáis na hEorpa (ESA) le freastal ar an Ollscoil Spáis Idirnáisiúnta (ISU) in 2010 agus tá dlúthbhaint aici le cúrsaí spáis ó shin […]

  • James Keaveney

    Mistéirí na gCáithníní – James Keaveney ag an Electric Picnic – Imbolc 2015

    Chun na mistéirí is mó sa chruinne a mhíniú, ní mór dúinn na caithníní is lú a bhualadh le chéile ar ardluas. Tá sé d’ádh linn go bhfuil James Keaveney againn chun a chuid oibre a chur os ár gcomhair, mar is fisiceoir é James leis an imbhuailteoir mór hadróin […]

  • Abaigeal Ní Ógáin

    Abaigeal Ní Ógáin

    Mar idirghabhálaí sa Dánlann Eolaíochta (The Science Gallery) i mBaile Átha Cliath téann Abaigeal i dteagmháil leis an bpobal chun an eolaíocht agus an teicneolaíocht a mhíniú agus a phlé. Is é atá sa Dánlann ná áit a mbuaileann eolaíocht, viagra order ealaín, agus an pobal le chéile, chun an […]

  • Annraoi de Paor

    Annraoi de Paor

    Ghnóthaigh Annraoi na céimeanna BE, PhD agus DSc ó Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath, agus MS ó Ollscoil Chalifornia, Berkeley. Caith sé tréimhsí mar léachtóir in Ollscoil Salford, Sasana, agus i UCD, agus ansin bhí se ina Ollamh le hInnealtóireacht Rialúcháin i Salford agus ina Ollamh le hInnealtóireacht Leictreach […]

  • Diarmaid de Búrca

    Diarmaid de Búrca

    Tá iarchéim sa réaltfhisic in NUIG idir lámha ag Diarmaid de Búrca faoi láthair, agus obair á déanamh aige ar cheann de na rudaí is iontaí agus aite sa chruinne – na rabhcháin réaltacha siúd a dtugtar pulsáir orthu.