Imbolc 2016 – Feena Tóibín

Feena Tóibín
Feena Tóibín

Is beag duine in Éirinn a bhí tionchar chomh mór sin ar ár stair ná Dubhghlas de hÍde. Staraí, scríbhneoir, gníomhaí teanga agus cultúir, agus gan dabht ár gcéad uachtarán leis. Tá Feena Tóibín i mbun dochtúireachta faoi láthair ag déanamh grinnstaidéir ar dhialanna an fhir seo, agus tugann sí caint fhíor-shuimiúil seo ag Imbolc 2016 i mBaile Bhúirne, Co. Chorcaí. Pléann sé de hÍde féin, téama an-oiriúnach i mbliain an chomhóraidh seo, agus díríonn Feena isteach ach go háirithe ar luath-thréimshe an fhir, agus ar thriúr ban a raibh tionchar mór acu air.

Comments are closed.